Aktywne belki chłodzące do zabudowy w stropie - typ HDF 300
Zastosowanie
Belka aktywna HDF 300
jest aparatem indukcyjnym, służącym do chłodzenia, ogrzewania i wentylowania pomieszczeń.
 
 
Montaż, zapotrzebowanie miejsca
Dzięki małej wysokości możliwy jest montaż w przestrzeni międzystropowej o małej wysokości. Aparat pracuje na tzw. "suchej" chłodnicy (bez wykraplania).
Niewielka szerokość i duży wybór długości umożliwiają bardzo dobre wpasowanie w rastry stopowe o wymiarach 300mm lub 312 mm.
Długości aparatów wynoszą od 1200 mm do 2100 mm (co 300 mm).
Dzięki temu, że konstrukcja aparatu jest zamknięta względem przestrzeni stropowej, nie ma miejsca przenoszenie się dźwięku do pomieszczeń sąsiednich.
 
 
Wilgotność w pomieszczeniu kontrolowana jest poprzez powietrze świeże, centralnie osuszone i nawiewane do aparatu (powietrze pierwotne). To powietrze wypływając przez dysze, zasysa powietrze wtórne z pomieszczenia, które przechodząc przez wymiennik ulega schłodzeniu lub podgrzaniu (zależnie od potrzeb pomieszczenia).Tak przygotowane powietrze, stanowiące mieszaninę powietrza wtórnego i pierwotnego, nawiewane jest 2-stronnie do pomieszczenia.
 
Niskie ciśnienie na dyszach, 50-100 Pa   Elastyczny dobór dysz
 • cicha praca. Możliwy dobór < 35dB(A)
 • wysoka wydajność wtórna (od strony wody)
  do 350W/m
 • dobry równomierny rozkład wypływającej strugi
  powietrza na całej wysykości
 • energooszędna praca
 
 • możliwy dobór dla założonych ciśnień końcowych
 • dobór ilości powietrza pierwotnego zależnie od rodzaju użytkowania pomieszczenia, w zakresie od 20 do 100 m3/h/m
 • dysze metalowe, niepalne
     
Niska wysokość zabudowy   Wymienniki ciepła o wysokiej sprawności
 • standard 230 mm
 • wykonanie specjalne 160 mm
 
 • wysoka wydajność grzewcza nawet przy niskich
  temperaturach zasilania (np. 300C)
 • wysoka wydajność chłodzenia nawet przy
  wysokiej temperaturze zasilania (np. 160C)
 • niskie przepływy wody przy schłodzeniu
  np. o 30C
     
Łatwość serwisowania   Łatwa zabudowa w stropie podwieszonym
Łatwo wyjmowalna kratka nawiewna  
 • szerokość 295 mm, montaż na styk
 • szerokość 319 mm, montaż na zakładkę
     
Estetyczny wygląd i łatwe uruchomienie    
 • profile z aluminium, elementy widoczne - malowane proszkowo, kratka na ssaniu-wolna powierzchnia >63%
 • pomiar przepływu powietrza (standard)
 • wyrównanie ciśnień poprzez przepustnicę dławiącą
   
     
 

 
Aktywne belki chłodzące do zabudowy w stropie - typ HDF 600
Zastosowanie
Belka aktywna HDF 600 jest stropowym aparatem indukcyjnym chłodzącym lub ogrzewającym pomieszczenia zgodnie z zasadą indukcji tzn. bez wentylatora; siłę napędową stanowi centralnie przygotowane powietrze zewnętrzne.
 
 
Montaż
Dzięki małej wysokości zabudowy (200 mm) możliwy jest montaż wszędzie tam, gdzie jest niewiele miejsca. Aparat przeznaczony jest do pracy przy suchej chłodnicy, tzn. bez wykraplania się wilgoci.

Aparat nadaje się do zabudowy w stropach podwieszanych o wymiarach rastrów 600x600 mm, 600x1200 mm, 625x625 mm, 625x1250 mm. Ramy aparatu mogą być montowane na styk lub na zakładkę.
 
 
Świeże, centralnie przygotowane powietrze pierwotne wywiewane jest przez dysze w aparacie powodując zassanie (indukcję) powietrza wtórnego z pomieszczenia.
Powietrze to, przechodząc przez chłodnicę lub nagrzewnicę – ulega schłodzeniu lub podgrzaniu, zależnie od indywidualnych wymagań pomieszczenia.

Powietrze nawiewane czyli mieszanina powietrza pierwotnego i wtórnego, rozprowadzane jest równomiernie na 4 strony poprzez odpowiednio ustawione lamele nawiewne.

Wilgotność w pomieszczeniu kontrolowana jest poprzez centralnie osuszane powietrze pierwotne, dzięki czemu zapobiega się wykraplaniu wilgoci w belce chłodzącej.
W systemach 2-przewodowych typu "change-over" można tylko chłodzić lub tylko grzać, w systemach 4-przewodowych następuje samoczynne przełączenie z chłodzenia na grzanie i odwrotnie.
Ponieważ góra aparatu jest zamknięta wobec przestrzeni stropowej, wykluczone jest zjawisko przenoszenia się dźwięków pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami.
 
Niskie ciśnienie powietrza pierwotnego,
50-150Pa
  Elastyczność w doborze dysz
 • cicha praca, nawet poniżej 35 dB(A)
 • bardzo niski współczynnik SFP transportu powietrza
  wtórnego (<0,04 kW/(m3/sek))
 • wysoka wydajność wtórna (od strony wody) przy
  niewielkim ciśnieniu powietrza pierwotnego
 • łatwość wyrównania przepływów powietrza
  w odgałęzieniach
 
 • 6 różnych konfiguracji dysz
 • dysze niepalne (metal)
 • wymienialne szyny dysz
     
Niska wysokość zabudowy (200 mm)   Wysokosprawne: systemy dysz
i wymienniki
 • umożliwia montaż w niskim międzystropiu
 • ułatwia montaż innych mediów
 
 • wysoka specyficzna wydajność od strony wody przy małym strumieniu powietrza pierwotnego (>1W/K/(m3/h))
 • wysoka wydajność grzewcza już przy niskich temperaturach zasilenia (np. 300C) wody grzewczej
 • niewielka różnica temperatur (pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem) - przy ogrzewaniu powoduje tym samym lepszy rozdział powietrza w pomieszczeniu
 • wysoka wydajność chłodnicza już przy wysokich temperaturach zasilenia wody zimnej (np. 160C)
 • niskie przepływy wody, dobrane dla schłodzenia 3K
     
Elastyczne podłączenia mediów   Łatwy serwis
 • podłączenie powietrza - króćcem NW 125 mm
 • podłączenia powietrza - lewe lub prawe,
  o ile konieczne - również niesymetryczne
 • podłączenia wodne - poza aparatem
  (nad aparatem) w wykonaniu: lewe i prawe
 
 • Łatwy sposób wyjmowania kratki powietrza wtórnego
 • łatwy dostęp do dysz i wymienników ciepła
     
Optymalny, wolny od przeciągów, rozdział
powietrza w pomieszczeniu
  Wygląd zewnętrzny
 • nawiew 4-stronny, zapewniający stabilną,
  induktywną strugę powietrza nawiewanego
 
 • elementy widoczne malowane proszkowo np. RAL 9010
 • kratka powietrza zasysanego - z otworami
  o powierzchni wolnej > 63%
     
Uproszczone uruchomienie    
 • pomiar przepływu powietrza (standard)