Wentylatory oddymiające


 
 
Wentylator osiowy, oddymiający, z napędem bezpośrednim, typ: BVHA

Odporność ogniowa: 400°C/120 min i 300°C/120 min
Wielkości:
BVHA 355 – BVHA 1400 ( mm)
Zastosowanie: usuwanie gazów pożarowych oraz wentylacja przy stałej temperaturze pracy do 80°C, zabudowa pozioma lub pionowa.

Testy i certyfikat zgodny z PN-EN 12101-3.

 

     
Wentylator osiowy, oddymiający, z napędem bezpośrednim

Odporność ogniowa: 600°C/120 min
Wielkości:
400 - 1400 ( mm)
Zastosowanie: usuwanie gazów pożarowych oraz wentylacja przy stałej temperaturze pracy do 80°C, zabudowa pozioma lub pionowa.

Testy i certyfikat zgodny z PN-EN 12101-3.

 

   
 
Wentylator osiowy, dachowy, oddymiający, z napędem bezpośrednim, typ: BVHA

Odporność ogniowa: 400°C/120 min i 300°C/120 min
Wielkości:
BVHA 355 – BVHA 1250 ( mm)
Zastosowanie: usuwanie gazów pożarowych oraz wentylacja przy stałej temperaturze pracy do 80°C, zabudowa pionowa.

Wyposażony w samoczynną, testowaną wyrzutnię odcinającą w wykonaniu odpornym na warunki zewnętrzne.

Testy i certyfikat zgodny z PN-EN 12101-3.