Decentralny, fasadowy aparat klimatyzacyjny, typ FVS

Zwarta konstrukcja aparatu FVS powoduje, że możliwy jest jego montaż pod stropem, bezpośrednio w pomieszczeniu klimatyzowanym. Aparat FVS spełnia wszystkie niezbędne funkcje, konieczne do wszechstronnej obróbki powietrza zasysanego znad fasady, tzn. filtrację, chłodzenie (opcja), grzanie, wysokosprawny odzysk energii.

 
 
Aparat dostarczany jest „pod klucz” tzn. z kompletną automatyką; to co pozostaje do wykonania na budowie to doprowadzenie energii elektrycznej oraz mediów (woda grzewcza i lodowa! – opcja!)

Cechy charakterystyczne aparatu FVS:
  • Niski poziom ciśnienia akustycznego; np. 34 dB(A) przy 680 m3/h oraz tłumieniu 10 dB przez
    pomieszczenie
  • Zabudowane, wysokowydajne tłumiki hałasu również w niskim paśmie frekwencji
  • Niskie koszty energetyczne (pobór mocy elektrycznej 150 W przy 680 m3/h)
  • Odzysk ciepła o sprawności do 85%, stąd niski pobór ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego
  • Prosty i szybki montaż również w obiektach modernizowanych jak np. szkoły.
Jest rzeczą oczywistą, iż utrzymywanie stężenia CO2 w salach wykładowych, pomieszczeniach szkolnych itp. na jak najniższym poziomie przyczynia się bezpośrednio do wzrostu koncentracji uczniów, studentów i innych osób przebywających w pomieszczeniu co z kolei rzutuje na jakość i efektywność nauczania.

Wspomnieć tutaj należy, że regulacja stężenia CO2 odbywa się w pełni automatycznie, bez konieczności ręcznego włączania czy wyłączania urządzenia!