Zestaw chłodniczy - wykonanie
w formie split
   


Wykonanie split: blok chłodniczy firmy WOLF
w kombinacji z centralą klimatyzacyjną
w wykonaniu wewnętrznym

Blok chłodniczy - do ustawienia na zewnątrz (skraplacz)

W bloku chłodniczym zabudowano:
  • Sprężarkę
  • Skraplacz
  • Szafę sterowniczą (praca zautomatyzowana)
  • Wyciszone wentylatory skraplacza

Centrala klimatyzacyjna - do ustawienia wewnątrz (parownik)

W centrali zabudowano:

  • orurowanie
  • parownik (chłodnica)
 
 


Sposób działania zestawu
chłodniczego firmy WOLF
Centrale klimatyzacyjne w wykonaniu wewnętrznym połączone są z jednostką bloku chłodniczego o niskim poziomie hałasu - za pomocą p-dów miedzianych.

Bardzo korzystne opory przepływu w obiegu chłodniczym, brak pompy wody lodowej, optymalna praca przy niepełnej mocy chłodniczej - powodują, iż zużycie energii elektrycznej jest mniejsze o ok. 15% w stosunku do instalacji, gdzie nośnikiem chłodu jest woda.

Jako nośnik chłodu stosuje się wolne od chloru HFKW (134a,
R 407c) lub z częściową zawartością chloru HFCKW (R22).

Zakres wydajności: 3 - 700 kW


Korzyści

  • Ekonomiczna pracy
  • Oszczędność energii
  • Wysoka sprawność
  • Praca przyjazna dla środowiska