Komponenty LTG stosowane
w systemie rozdziału powietrza
Regulowanie przepływów jest ważnym czynnikiem dla prawidłowego działania instalacji wentylacji. Komponenty instaluje się na drodze między centralą klimatyzacyjną i pomieszczeniem. Spełniają one następujące zadania:
  • wyrównanie przepływu
  • odcięcie przepływu
  • utrzymanie przepływu i ciśnienia na stałym poziomie
  • utrzymanie przepływu na zmiennym poziomie
 
WRE-W   WRE-W
 
Kombinacja ww. funkcji zależy od systemu klimatyzacji. Jest ważne, aby poszczególne komponenty były względem siebie w pełni kompatybilne. LTG oferuje program, spełniający te warunki w praktyce:
  • dla przewodów (sieci) o przekroju okrągłym i prostokątnym
  • z regulacją pneumatyczną i elektroniczną
  • dla instalacji o stałych i zmiennych ilościach powietrza
 
WRE z siłownikiem elektrycznym   WRE z siłownikiem pneumatycznym   WRE z siłownikiem elektrycznym
 
Wysoka dokładność regulacji   Brak potrzeby konserwacji
Niskie tolerancje i optymalne łożyskowanie,
jak również optymalne parametry regulacji.
  Łożyska o niskim oporze.
     
Łatwa nastawa   Prosty dobór
Możliwa na budowie. Odczyt położenia klapy -
na zewnątrz obudowy. Niskie ciśnienia reakcji.
  Dzięki programom doboru.
     
Prosty montaż   Wykonanie antykorozyjne
Komponenty pasują do wszystkich podłączeń
kanałowych wg DIN.
  Stalowa blacha ocynkowana, blacha
nierdzewna, tworzywo (PPs).