Aparaty klimatyzacyjne, fasadowe typ FVD i FVD 300 plus
 
Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD jest klimakonwektorem 4 - przewodowym służącym do decentralnego chłodzenia i wentylacji (grzanie, chłodzenie) stref zewnętrznych (przylegających do fasady) pomieszczeń użyteczności publicznej za pomocą powietrza zewnętrznego, pobieranego bezpośrednio z fasady budynku.
 
 
Aparat nadaje się doskonale do montażu w podłodze podwójnej z uwagi na niewielką jego wysokość wynoszącą łącznie 203 mm wraz z płytą podłogową o gr. 38 mm i wykładziną o gr. 8,5 mm. Wysokość minimalna aparatu wynosi 175 mm, w przypadku jeśli wykładzina podłogowa leży bezpośrednio na obudowie aparatu.
Z uwagi na fakt, że wszystkie elementy aparatu leżą poniżej poziomu podłogi, aparaty te stosować można w pomieszczeniach z całkowicie przeszklonymi fasadami.
 
 
Wentylator promieniowy aparatu FVD zasysa powietrze świeże znad fasady poprzez odpowiednie szczeliny (otwory) w fasadzie. Przepustnica odcinająca w aparacie jest wtedy otwarta. Powietrze świeże przechodzi przez 2-stopniowy filtr powietrza (filtr wstępnego i dokładnego oczyszczania) oraz tłumik hałasu, a następnie dostaje się do komory dysz, gdzie ma miejsce indukcja powietrza tj. intensywne zassanie powietrza z pomieszczenia i zmieszanie go z powietrzem świeżym. Mieszanina ta przepływa dalej przez 4-przewodowy wymiennik ciepła o dwóch oddzielnych obiegach wodnych. Ogrzana lub schłodzona mieszanina powietrza (strumień nawiewny) nawiewana jest poprzez kratkę podłogową pionowo do góry, wzdłuż fasady (indukcja bezpośrednia).

Strumień nawiewny miesza się latem z ciepłym powietrzem z pomieszczenia, zimą - z chłodnym, opadającym ku dołowi - powietrzem z nad okien. W przypadku chłodzenia strumień nawiewny, po minięciu krótkiej strefy mieszania, nabiera charakteru wyporowego, przesuwając się wolno w głąb pomieszczenia.

W przypadku wyłączenia wentylatora lub braku prądu następuje natychmiastowe odcięcie dopływu powietrza przez klapę odcinającą. Aparat FVD pracuje wtedy jako konwektor podłogowy
(np. w nocy jako ogrzewanie statyczne).
 
• Wysoka wydajność i pewna ochrona przed zamarzaniem
• Decentralne zaopatrzenie w świeże powietrze
• Dyskretna zabudowa
• Cicha praca urządzeń
• Niskie zużycie energii
• Elastyczność systemu dzięki koncepcji modułowej
• Oddzielne obiegi wodne
• Szybki i prosty serwis
• Szybki i łatwy montaż