Nawiewniki wirowe
Nawiewniki o punktowej charakterystyce nawiewu stosuje się często w przypadku docelowej wentylacji strefy przebywania człowieka, tam gdzie z uwagi na duże zyski ciepła konieczna jest wysoka liczba wymian powietrza (restauracje, domy towarowe, laboratoria itp.) Firma LTG dostarcza nawiewniki o dużej indukcji, w wykonaniu pozwalającym montować je zarówno w stropie podwieszonym jak też wolno zawieszone na kanale powietrza. Dzięki ruchomej tarczy nastawczej osiąga się różne formy strugi powietrza.
 
 

Odprowadzenie dużych zysków ciepła poza strefę przebywania ludzi staje się możliwe poprzez bardzo rozproszoną strugę powietrza o charakterze wirowym. Efektem tego są optymalne parametry powietrza w pomieszczeniach. Dzięki wysokiej indukcji, przy dużej ilości małych strug powietrza o charakterze wirowym, omawiany nawiewnik stosuje się zarówno dla dużych wydajności, jak też dla instalacji o zmiennych ilościach powietrza (VVS) i małych wydajnościach. Zaleca się stosowanie ww. nawiewników dla pomieszczeń o wysokości 2,5 - 5 m. Dzięki ruchomej tarczy nastawczej istnieje możliwość dostosowania się do zmiennych warunków pracy w pomieszczeniu, również po jego zamontowaniu.

Stosowanie nawiewników wirowych DLA-7 ze skrzynią przyłączeniową w formie piramidy daje następujące korzyści:

  • Brak konieczności stosowania izolacji termicznej skrzynki z uwagi na jej niewielką powierzchnię
    (znikome straty ciepła)
  • Duża oszczędność w magazynowaniu i transporcie. Skrzynki w formie piramidy wkładamy jedną w drugą
  • Atrakcyjna cena zakupu
 
Forma   Ekonomika
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym wg RAL, lub chromowana podobnie jak tarcza nastawcza.   Prosty montaż dzięki fabrycznemu ustawieniu tarczy nastawczej, która z kolei umożliwia późniejsze dostosowanie się do zmiennych warunków pracy.
     
Komfort    
Wysoki komfort cieplny dzięki małym prędkościom powietrza i różnicom temperatur w strefie
przebywania ludzi.