System klimatyzacji LTG INDIVENT®

Zadaniem nowoczesnych systemów klimatyzacji jest pewne i bez uczucia przeciągu - odprowadzenie z pomieszczenia zysków ciepła i zanieczyszczeń. System budowy klimatyzacji powinien być również na tyle elastyczny, aby mógł się dostosować do różnej i zmiennej w czasie - aranżacji pomieszczeń. System LTG INDIVENT® spełnia te warunki. Zapewnia on wysoki komfort cieplny, łącząc w sobie korzyści płynące z systemu mieszania i z systemu wyporowego.
 
 
 
Nawiewnik szczelinowy LDB (serce aparatu INDIVENT®) zamontowany jest w pomieszczeniu - w uskoku od strony korytarza lub w stropie podwieszanym. Ogrzewanie przejmują grzejniki C.O., umieszczone przy fasadzie.
Często aparat INDIVENT® przejmuje podwójną funkcje grzania i chłodzenia (system 4-przewodowy). Grzejniki pod oknami stają się wtedy zbyteczne.
Mieszanina powietrza świeżego i obiegowego - nawiewana jest całą szerokością pomieszczenia poprzez nawiewniki indukcyjne i szczelinowe, przesuwa się wolno, bez zawirowań, w kierunku fasady. Różnica temperatur między głową a stopami człowieka nie przekracza 1K. Powietrze, ogrzewając się o źródła ciepła (osoby, komputer itp.) wznosi się do góry, odprowadzając jednocześnie zanieczyszczenia (zapachy, dym tytoniowy itp.) ze strefy przebywania ludzi.

Schemat działania systemu INDIVENT®

1. strefa mieszania
2. strumień powietrza o charakterze laminarnym
3. lokalne źródła ciepła - kominy termiczne
4. powietrze powrotne ("zużyte")
 
 
Jako wentylatory stosuje się wentylatory z wirnikiem o przekroju poprzecznym lub wentylatory promieniowe. Klimakonwektory pracują zwykle na powietrzu obiegowym, mogą być jednak na życzenie dostarczane w wersji z podłączeniem powietrza świeżego.
 
 
Komfort   Ekonomika
Wysokie wydajności chłodnicze i równomierny rozkład temperatur w całej strefie przebywania ludzi. Wysoki komfort cieplny dzięki niskiej prędkości powietrza i braku turbulencji.
Zyski ciepła i zanieczyszczenia odprowadzane są z termiką - do góry poza strefę przebywania człowieka.
  W systemie INDIVENT® konieczna jest jedynie wysokoprędkościowa sieć powietrza świeżego; zyski ciepła odprowadzane są poprzez instalację wody zimnej.
     
Elastyczność    
Duża dowolność w kształtowaniu stropu, oświetlenia i strefy podokiennej.
Duża dowolność w rozmieszczeniu stanowisk pracy.
     
Wykonanie    
Sercem systemu INDIVENT® jest nawiewnik szczelinowy LDB zintegrowany z jednostką chłodzącą. Produkowane są następujące modele:
     
  Typ LHG

Jednostką chłodzącą jest aparat indukcyjny. Regulacja wydajności chłodniczej - od strony powietrza za pomocą przepustnic z siłownikiem lub od strony wody - za pomocą zaworów regulacyjnych. Produkowanych jest 5 wielkości.
Aparat indukcyjny typ: LHG    
     
     
  Typ LVC

Jednostką chłodzącą jest klimakonwektor.
Regulacja wydajności od strony wody; na życzenie możliwe wykonanie z podłączeniem powietrza świeżego. Produkowane są 4 wielkości.
Aparat fan - coil typ: LVC