Zestaw chłodniczy - do zamontowania wewnątrz
   
  Technika typu Kombi
   


Centrala w wyk. wewnętrznym
z chłodzeniem typu Softcool

1 stopień chłodzenia - chłodzenie adiabatyczne.

Poprzez kombinację płytowego wymiennika ciepła z tzw. łagodnym chłodzeniem (Softcool) centralę stosuje się do odzysku ciepła (zima) i do chłodzenia nawiewanego powietrza (lato), bez używania agregatu chłodniczego.

2 stopień chłodzenia - agregat chłodniczy.

Chłodzenie bezpośrednie za pomocą parownika montowanego
w strumieniu powietrza.
Skraplacz - montowany w strumieniu powietrza wylotowego.


Korzyści

  • Mniejsze zużycie energii chłodniczej
  • Niższe koszty inwestycji poprzez podwójny efekt (lato / zima)
  • Wysoka sprawność
  • Niski pobór energii elektrycznej
 
 
  Agregat chłodniczy - na zewnątrz
   


Oddzielny agregat chłodniczy przy kilku
odbiorcach energii chłodniczej
Chłodnica umieszczona w strumieniu powietrza otrzymuje wodę lodową z agregatu stojącego na zewnątrz. Skraplacz agregatu chłodzony jest powietrzem zewnętrznym bądź wodą.

Korzyści

  • Możliwość lepszej regulacji przy kilku odbiorcach energii chłodniczej
  • Obiegi regulacyjne Klimatyzacja / Chłodnictwo pozostają rozdzielone:
     - regulacja instalacji klimatyzacyjnej steruje przepływem wody
     - regulacja instalacji chłodniczej steruje temperatura wody