Nawiewniki przemysłowe
Typ DLQ
 

Nawiewnik wyporowy DLQ został skonstruowany z myślą o zastosowaniu w:

 • recepcjach i holach wejściowych
 • halach sportowych
 • strefach pracy, gdzie niemożliwe jest prowadzenie powietrza od góry
 • obszarach, gdzie nie powinno dochodzić do mieszania się powietrza na drodze indukcji
 • obszarach z dużym obciążeniem cieplnym i z dużym zanieczyszczeniem
Nawiewnik wyporowy LTG typ DLQ można zamontować na wysokości 3 - 4 m lub stawiać bezpośrednio na podłodze.
 
 
Powietrze dochodzące do nawiewnika, przechodzi przez perforowaną przegrodę i dzięki odpowiednim przesłonom - zmienia swój kierunek na kierunek wypływu.
Specjalnie wykonana perforacja cylindrycznego płaszcza powoduje szybki spadek prędkości nawiewanego powietrza przy niewielkim poziomie hałasu. Powietrze nawiewane, o słabym impulsie, opada szybko w kierunku podłogi, przybierając ruch pełzający i przemieszcza się wolno w kierunku od nawiewnika.
W sąsiedztwie lokalnych zysków ciepła (maszyny, stanowiska pracy) powietrze to ogrzewa się i wznosi się do góry, strefa przebywania ludzi natomiast zaopatrywana jest stale w świeże, chłodne powietrze.
 • nawiew powietrza o słabym impulsie
 • duża powierzchnia wypływu powietrza
 • duże wydajności
 • zmienność w zakresie napływu powietrza
 • niski poziom hałasu
 • niskie prędkości powietrza
 
 
 
Typ LTB i LTC
 

Nawiewniki przemysłowe Typ LTB i LTC skonstruowane zostały pod kątem klimatyzacji hal przemysłowych o dużych zyskach ciepła i silnie zanieczyszczonym powietrzu. Zapewniają one skuteczne przepłukanie pomieszczeń produkcyjnych bez powstawania zjawiska przeciągu (ważne z uwagi na kurz w hali!). Obydwa nawiewniki są geometrycznie jednakowe. Różnica tkwi w formie otworów nawiewnych w wannie wylotowej. Forma ta stanowi o zakresie wydajności powietrza. Nawiewniki można montować na kanale lub zabudowywać w stropie podwieszonym.

 
 
Forma i kształt otworów zostały zoptymalizowane podczas licznych badań laboratoryjnych. Dzięki tym wylotom powietrze ulega rozdzieleniu na małe strugi powietrza. Znikają one w strefie mieszania, w pobliżu nawiewnika. Na drodze do górnej granicy strefy przebywania ludzi, następuje szybka redukcja różnic temperatury i prędkości między pomieszczeniem a powietrzem nawiewanym.Mamy tu do czynienia ze stabilnym obrazem rozdziału powietrza nawet przy bardzo znacznych obciążeniach pomieszczenia.
 • duże wydajności nawiewnika, wysoka specyficzna wydajność chłodzenia
 • niskie prędkości w strefie przebywania ludzi
 • dobre przepłukanie strefy przebywania ludzi
 • wyeliminowanie wznoszenia się kurzu
 • nawiewnik odporny jest na silne zakurzenie
 
 
 
Typ DLD
 
Nawiewnik przemysłowy typ DLD stosuje się w halach produkcyjnych tam, gdzie z uwagi na wysokie zyski od urządzeń niemożliwe jest ich skuteczne odprowadzenie za pomocą nawiewów montowanych na ścianach hali. Nawiewnik DLD może być usytuowany bezpośrednio w pobliżu strefy przebywania człowieka.
Nawiewnik przemysłowy DLD może być montowany zarówno między trasą suwnicy, a stropem hali, na wysokości 5...12 m, jak również poniżej trasy suwnicy, na wysokości 3...5 m.
 
 • Nawiewnik pracuje skutecznie zarówno na niskich - jak i na wysokich wysokościach; jako nawiewnik powietrza chłodnego (chłodzenie) jak też powietrza ciepłego (ogrzewanie)
 • Duża obciążalność nawiewnika, wysoka specyficzna wydajność grzania i chłodzenia
 • Niskie prędkości powietrza w strefie przebywania człowieka
 • Dobre przepłukanie strefy przebywania człowieka w przypadku chłodzenia i grzania
 • Łatwość kształtowania strugi powietrza za pomocą siłowników elektronicznych pneumatycznych
  lub ręcznie.