Aparaty indukcyjne LTG KLIMAVENT®

Aparaty indukcyjne LTG KLIMAVENT® stosuje się w instalacjach klimatyzacji wysokoprędkościowej. Instalacje te - to połączenie systemów wodnych i powietrznych.

System powietrzny zaopatruje pomieszczenia w świeże powietrze i utrzymuje wilgotność na określonym poziomie. System wodny będący nośnikiem energii, zaopatruje pomieszczenia - poprzez wymienniki ciepła - w chłód lub ciepło.

Stąd wynikają dwie najważniejsze cechy instalacji z aparatami indukcyjnymi: ekonomiczna praca i oszczędności w zapotrzebowaniu miejsca.
 
Zasada działania aparatu   Aparat indukcyjny
wyporowy QHG
  Aparat indukcyjny
stojący HFL
 
Świeże powietrze wychodzące z centrali świeżego powietrza (ilość powietrza niezbędna ze względów higienicznych) wypływa z dużą prędkością przez dysze aparatu. Zasysane jest przy tym powietrze wtórne z pomieszczenia. Powietrze świeże, pierwotne, miesza się w ściśle określonym stosunku, z powietrzem wtórnym, przepływa przez chłodnicę lub nagrzewnicę i nawiewane jest - przez kratki wylotowe - do pomieszczenia.
 
Aparaty indukcyjne z zabudową   Aparat indukcyjny podłogowy HFB-N   Aparat indukcyjny sufitowy HDC
 
Możliwe są wszystkie formy rozdziału powietrza:   Duże wydajności grzania i chłodzenia
• wypływ przez parapet
• system INDIVENT®; wypływ spod stropu
• system wyporowy od strony fasady
  Dzięki wymiennikom o dużej sprawności.
     
Wysoka konwekcja własna   Niski poziom hałasu
Niskie zużycie energii.   Dzięki dyszom specjalnej konstrukcji i ich rozmieszczeniu.
     
Rozmaitość stosowania dysz   Pewność sekwencji działania
Różne typy dysz - mogą być dobierane (poprzez program komputerowy) w dowolnej kombinacji.   Sposób działania napędu wyklucza możliwość jednoczesnego grzania i chłodzenia.
     
Wysoka pewność działania   Napęd nie wymagający serwisu
Przepustnice powietrza osadzone są na stabilnych osiach i łożyskach o niskim stopniu tarcia.   Stosowane napędy pneumatyczne i elektryczne są pewne w działaniu i nie wymagają konserwacji.
     
Wysoki stopień indukcji   Rozmaitość typów
Dzięki optymalnemu przetworzeniu energii strumienia powietrza świeżego.   Produkowane typy aparatów pokrywają wszystkie możliwe przypadki występujące w praktyce:

• regulacja wydajności od strony powietrza
lub wody
• systemy 2- i 4- przewodowe
• zabudowa: pod parapetem, w stropie
podwieszonym, w podłodze podwójnej


Każdy aparat produkowany jest w kilku wielkościach.
     
Dobór poprzez program komputerowy   Odporność ogniowa
Aparaty KLIMAVENT® dobierane są za pomocą programów komputerowych, co gwarantuje w każdym przypadku optymalny wybór.   Dzięki stosowaniu dysz z aluminium i blaszanych króćców przyłącznych powietrza świeżego.
     
Wykonanie    
LTG oferuje różne formy konstrukcyjne:
  • aparaty w systemie 2 - przewodowym (z jednym wymiennikiem ciepła)
  • aparaty w systemie 4 - przewodowym (z dwoma wymiennikami ciepła) o regulacji wydajności
    od strony powietrza za pomocą klap, lub od strony wody za pomocą zaworów regulacyjnych
  • aparaty do zabudowy pod parapetem
  • aparaty do zabudowy w stropie podwieszonym lub w podłodze podwójnej