Zestaw chłodniczy - do zamontowania
na zewnątrz
   
  Centrala dachowa
   


Centrala w wyk. wewnętrznym
z chłodzeniem typu Softcool

Centrale chłodnicze WOLF z parownikiem, produkowane są w wykonaniu na warunki zewnętrzne.
Część chłodnicza zabudowana jest w całości wewnątrz centrali.

Niezwykle niski poziom hałasu osiągnięto poprzez zastosowanie wolnoobrotowych wentylatorów chłodzących skraplacz oraz poprzez specjalną izolację akustyczną.

Produkcja i testy uruchamiające przeprowadzane są przez f-ę WOLF Geisenfeld w oparciu o normy jakościowe DIN EN ISO 9001, VDE- Richtlinien.
 
 


Bezpośrednie odparowanie
w maszynie chłodniczej
Korzyści

  • Niskie koszty inwestycji
  • Wysoka sprawność
  • Duża elastyczność w aspekcie ustawienia
  • Łatwość serwisowania
  • Odporność na zamarzanie