Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki powietrza są decydujące, jeśli chodzi o poprawne działanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu. Umożliwiają one równomierny rozdział uzdatnionego powietrza w pomieszczeniu. Decydującym kryterium stanowiącym o dobrym samopoczuciu i zdrowiu osób, które przebywają dłuższy czas w klimatyzowanych pomieszczeniach, jest optymalny sposób działania nawiewników powietrza.
Nawiewniki szczelinowe typ LDB spełniają z powodzeniem takie wymagania jak np.:

  • Nawiewnik jest elastyczny pod kątem stosowania go w różnych sytuacjach zabudowy
    np. dyskretna zabudowa w stropie czy też montaż jako element wystroju pomieszczenia.
  • Nawiewnik gwarantuje równomierny rozdział powietrza w pomieszczeniu.
  • Rozdział powietrza wyklucza zjawisko przeciągu.
  • Funkcja nawiewnika dostosowuje się do zmiennych i indywidualnych warunków pomieszczenia.
 
 
Zastosowanie
Nawiewniki szczelinowe LTG mogą być montowane w stropach, na ścianach, w parapetach okiennych lub w podłodze podwójnej. Zastosowanie jednej z tych opcji zależy od wystroju i aranżacji wnętrza, wybranego systemu klimatyzacji i sposobu eksploatacji pomieszczenia.
 
 

Powietrze dochodzące do nawiewnika z kanału wentylacyjnego rozdzielane jest na wylocie w pojedyńcze, małe strugi powietrza, ustawione wobec siebie pod kątem 45°. Takie celowe rozdrobnienie głównej strugi powietrza prowadzi do wysokiej indukcji tzn. intensywnego wymieszania chłodnego, nawiewanego powietrza z zasysanym, ciepłym powietrzem wtórnym z otoczenia.

Proces ten prowadzi do bardzo szybkiej redukcji prędkości i temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Tym samym osiąga się optymalne i przyjemne temperatury w strefie przebywania człowieka przy zupełnym braku uczucia przeciągu. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany kształtu strumienia dzięki ruchomym walcom, umieszczonym w szczelinie nawiewnika. Poza tym istnieje możliwość zmiany ww. małych strug powietrza, a tym samym - zmiany kształtu i charakteru strugi nawiewanego powietrza.
 
System LTG clean ®
Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu pomieszczenia, takie jak: kurz, dym papierosowy, cząstki tkaniny dywanu, pył powstały podczas kopiowania, itp. posiadają skłonność osadzania się w sposób widoczny w pobliżu wylotu powietrza z nawiewnika. Zjawisko to można całkowicie wyeliminować stosując system LTG clean ®. Niewielka część czystego, nawiewanego powietrza prowadzona jest, jako rodzaj kurtyny powietrza, wzdłuż stropu tak, że cząstki brudu z powietrza pomieszczenia nie zanieczyszczają stropu. W efekcie mamy do czynienia ze znaczną obniżką kosztów niezbędnych na renowację itp. Jest to szczególnie ważne w przypadku stropów wykonanych z drogich czy wręcz z zabytkowych materiałów.
 
 
Wykonanie
Typ LDB posiada praktycznie nieograniczone możliwości stosowania. Produkowany jest we wszystkich kolorach; możliwe jest wykonanie chromowane i pozłacane. Nawiewniki wykonuje się jako 1-, 2-, 3- i 4-szczelinowe o średnicy walców 12, 20, 32 i 50 mm.